Direkt Ayırıcı Sistemi ve Bypass Sisteminin Karşılaştırılması

Direkt Ayırıcı Sistemi

  • Tüm yağmur suyunu işlemek üzere kurulmaktadır.
  • Büyük kapasitelidir.
  • İlk yatırım maliyeti yüksektir.

Bypass Ayırıcı Sistemi

  • Sisteme akış kontrol haznesi eklenmektedir.
  • Bu hazne sayesinde projeye göre anlık yağmur suyunun 1/3 ile 1/10 arasındaki kısmı petrol ayırıcıda işlenmektedir.
  • Yıllık olarak düşünüldüğünde toplam yağmur suyunun %95 i işlenmiş olmaktadır.
  • Küçük kapasitelidir.
  • İlk yatırım maliyeti düşüktür.