Seviye Alarm Cihazları ve Uzaktan İzleme Otomasyonları

Bütün ayırıcılar, ayırıcının çalışmasını kontrol eden alarm üniteleriyle donatılmıştır. Ayırıcılarda seviye alarm cihazları standart olarak mevcuttur. Alarm doğrudan kullanıcının ev otomasyon sistemine veya Labcom iletişim birimi aracılığıyla bir cep telefonuna iletilebilir.

Ayrıca alarm, LabkoNet sunucusu aracılığıyla bilgiye ihtiyaç duyan yerlere gönderilebilir. LabkoNet sisteminin uygulamaya alınması ve kullanılması kolaydır; ayrı bir yazılıma ihtiyaç yoktur. Yalnızca internet bağlantısı, Labcom 200 iletişim birimi, göstergeler ve seviye alarm cihazları yeterlidir. Ayırıcılar uzaktan izlenildiğinde zamanında boşaltmak mümkün olur ve böylece çevresel riskler minimize edilir, bakım maliyetleri azaltılır.

petrol ayırıcılar 4