Kullanım Alanları

  • Hava Alanları - Uçak Terminalleri
  • Limanlar
  • Otoparklar
  • Endüstriyel Alanlar
  • Depo Alanları / Hurda Saklanan alanlar
  • Trafiği Yoğun Alanlar

petrol ayırıcılar 5

Genel olarak yağmur suyunun toplandığı alanlar otoparklar, endüstriyel alanlar, trafik alanları, terminaller veya havaalanları gibi nispeten geniş alanlardır. Çevresel açıdan hassas bu alanlarda tüm alana düşen yağmuru arıtabilecek bir sistem bulunmalıdır. Ayırıcı sistemi direkt veya bypass olarak 2 tipte kurulabilir.

Bypass sistemi kullanılarak ilk yatırım maliyetinin azaltılması mümkündür. Yerel Sağanak Yağmur Suyu Yönetimi Sağanak yağmur suyu yönetimine verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Sağanak yağmur suyunu doğanın su dengesini bozmadan doğal haline mümkün olduğunca yakın ve en uygun şekilde işlemek için geleneksel yağmur suyu kanalizasyonunun yanı sıra yeni çözümlere de ihtiyaç duyulmaktadır.

Birçok ülkede yağmur sularının yeraltı sularına karışmadan veya nehirlere ulaşmadan tüm zararlı atıklarından temizlenmesi gerektiğini belirten yerel yönetmelikler mevcuttur. Bazı kurallar diğerlerinden daha katıdır; ancak nihayetinde yağmur suyunun temizlenmesi gerektiği açık bir gerçektir.

Avrupa standartlarına göre 1. Sınıf petrol ayırıcılar için yağmur suyu işlendikten sonraki suyun petrol içeriği 5mg/l den küçük olmalıdır. 1. Sınıfa göre daha fazla ancak içeriğinde 100mg/l fazla petrol içerecek şekilde işleme yapan ayıcılar 2. Sınıf olarak adlandırılmaktadır.